Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy

Tworzenie wartości z kapitału intelektualnego

W zasadzie wszystkie polskie i zdecydowana większość nie polskich książek opisuje i roztrząsa zasady tradycyjnego zarządzania procesowego odwołujące się do zarządzania jakością Deminga (lata 1970-1986) i reengineeringu Hammera (rok 1993).

Książka „Dynamic Business Process Management in the Knowledge Economy” opisuje WSPÓŁCZESNE dynamiczne zarządzanie procesowe (dynamic BPM), które jest zupełnie różne od tradycyjnego BPM sprzed 20, 10 a nawet 5 lat. I to z nim mają na co dzień do czynienia praktycy (managerowie, analitycy biznesowi, urzędnicy) i akademicy (wykładowcy, studenci). Muszą się nauczyć i w praktyce wdrażać zarządzanie procesowe obejmujące case management, wykorzystujące automatyzację (RPA) i eksplorację procesów (proces mining) oraz na co dzień zintegrowane z zarządzaniem wiedzą. Ale przede wszystkim zarządzanie procesowe wykorzystujące cały dynamizm pracowników wiedzy. Bo to oni tworzą innowacyjne produkty i usługi, które organizacje zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dostarczają klientom.

Książka „Dynamic Business Process Management in the Knowledge Economy”:

  • opisuje nowoczesne zarządzanie procesami, które jest zupełnie inne od tego sprzed 50, 10 czy nawet 5 lat, podkreślając możliwości oferowane przez rozwój technologii i narzędzi informatycznych
  • skupia się na innowacjach wyłaniających się z praktyki bardziej niż na teoretycznej, akademickiej refleksji
  • omawia różnice między metodami i narzędziami do wdrażania procesów statycznych i dynamicznych, a także ich wyników dla organizacji działających w Gospodarce Wiedzy

Książka została napisana przede wszystkim dla tych menedżerów, którzy w zachodzących zmianach dostrzegają szansę i pragną ją wykorzystać. Nie chcą jednak „odkrywać Ameryki” – zarówno ze względu na ryzyko porażki, jak i na czas, który może to zająć. Dlatego uważnie patrzą na realia prowadzenia biznesu i szukają możliwości jak najbardziej efektywnego wykorzystania dynamizmu i wiedzy swoich współpracowników, koncentrując się bardziej na innowacjach wyłaniających się z praktyki niż na teoretycznej, akademickiej refleksji.

Oprócz pomocy organizacjom działającym w KE w przygotowaniu i wdrożeniu zarządzania procesami, książka ma być źródłem inspiracji dla badaczy zarządzania procesami i dostawców systemu iBPMS.