Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy

Tworzenie wartości z kapitału intelektualnego

Kliknij na obraz by powiększyć

Wstęp

Rozdział 1

Tradycyjne zarządzanie procesami biznesowymi

Rozdział 2

Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi

Rozdział 3

Realizacja procesów w środowisku zarządzania wiedzą

Rozdział 4

Wdrażanie dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi

Podsumowanie

Bibliografia

Słownik pojęć

Tradycyjne zarządzanie procesami biznesowymi

Streszczenie

Wprowadzenie

1   Rozwój koncepcji zarządzania procesami biznesowymi 

    1. 1 Pierwsza fala zarządzania procesowego „Inżynieria przemysłowa” 

    1.2 Druga fala zarządzania procesowego „Zarządzanie łańcuchem wartości dla klienta” 

    1.3 Trzecia fala zarządzania procesowego „Ewolucyjne adaptowanie do wymagań klientów” 

2   Niezgodność tradycyjnego zarządzania procesowego z potrzebami biznesu 

    2.1 Brak rzeczywistej procesowości działania 

    2.2 Oddzielenie decyzji o sposobie wykonania pracy od wykonania pracy 

    2.3 Zbyt długa pętla usprawniania procesów 

    2.4 Niezdolność do indywidualizacji procesów 

    2.5 Rozmycie odpowiedzialności za wyniki realizowanych procesów         

    2.6 Odgórny sposób wprowadzania zmian     

    2.7 Brak możliwości szerokiego prowadzenia ograniczonych eksperymentów       

    2.8 Nienadążanie z adaptacją do zmian wymagań klientów i otoczenia      

    2.9 Wykorzystywanie tylko niewielkiej części wiedzy organizacji   

    2.10 Niewystarczające wsparcie, a nawet sprzeczności z koncepcją zarządzania wiedzą

3   Poszukiwania możliwości dostosowania tradycyjnego zarządzania procesowego do wymagań gospodarki wiedzy z wykorzystaniem technologii informatycznych         

    3.1 Presja wynikająca z rozwoju technologii teleinformatycznych i zmian kultury społecznej

    3.2 Case management – próba przekroczenia ograniczeń tradycyjnego zarządzania procesowego

    3.3 Eksploracja procesów       

    3.4 Poszukiwania nowych kierunków rozwoju zarządzania procesowego   

4   IV fala zarządzania procesowego „Zarządzanie procesami biznesowymi i wiedzą”   

     Wnioski