Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy

Tworzenie wartości z kapitału intelektualnego

Process and Data Science, RWTH Aachen University, Germany
Process and Data Science, RWTH Aachen University, Germany

Wil van der Aalst

„Chociaż zarządzanie procesami trwa już od wielu lat, dynamiczne aspekty pracy spowodowane zmianami, czynnikami ludzkimi i nowymi technologiami stwarzają nowe wyzwania. Nadal wiele inicjatyw digitalizacyjnych zawodzi z powodu problemów z zarządzaniem procesami. Organizacje muszą wykorzystać kapitał intelektualny i szeroko dostępne dane, aby rozwinąć swoje możliwości BPM. Ta książka zapewnia całościowy pogląd na tę sprawę.”

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski

Witold Chmielarz

„Książka ta jest bez wątpienia pierwszą, która analizuje zjawisko zarządzania procesami w tak szerokim zakresie i podchodzi do tego zagadnienia w tak kompleksowy sposób. Ponadto jest to także pierwsza pozycja na naszym rynku wydawniczym, która podważa paradygmat tradycyjnego zarządzania procesami i wskazuje na jego dynamizację. Ten ambitny cel został w pełni osiągnięty.”

Distinguished Professor, Babson College and Research Fellow, MIT Initiative on the Digital Economy, Author of Process Innovation, Working Knowledge, and The AI Advantage
Distinguished Professor, Babson College and Research Fellow, MIT Initiative on the Digital Economy, Author of Process Innovation, Working Knowledge, and The AI Advantage

Thomas H. Davenport

„Ta innowacyjna książka opisuje unikalne połączenie zarządzania procesami, zarządzania wiedzą i nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Elementy te stanowią przyszłość pracy w wiodących organizacjach.”

Autor "Zarządzania procesami biznesowymi - Trzecia fala"
Autor "Zarządzania procesami biznesowymi - Trzecia fala"

Peter Fingar

„Obecnie głośnym tematem jest inteligentne zarządzanie procesami biznesowymi. Jednak wiele z tego, co widzimy i słyszymy, pochodzi od spółek z Doliny Krzemowej, które chcą nam przy okazji coś sprzedać. Książka, która wyszła spod pióra dr. Marka Szelągowskiego z IBS PAN, przedstawia cenne spojrzenie z perspektywy międzynarodowej. Przeczytaj ją, by poszerzyć swoją wiedzę o dynamicznym zarządzaniu procesami w gospodarce opartej na wiedzy."

BPM Institute, USA
BPM Institute, USA

Andrew Spanyi

„Dr Marek Szelągowski z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk napisał interesującą i wnikliwą książkę, która z perspektywy wschodnioeuropejskiej bada temat funkcjonowania zjawiska zarządzania procesami w gospodarce opartej na wiedzy."