Zarządzanie procesowe w gospodarce wiedzy

Tworzenie wartości z kapitału intelektualnego

O Autorze

Dr Marek Szelągowski – doświadczony manager, praktyk zarządzania procesami biznesowymi. Autor coraz popularniejszej koncepcji „Dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi” (dynamic BPM) oraz „Procesowego kryterium istotności”. Jego nowatorskie podejście do kwestii zarządzania procesami biznesowymi zyskuje coraz więcej sympatyków.

Od ponad 25 lat związany z wdrażaniem rozwiązań IT wspierających zarządzanie. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarach księgowości, zarządzania kadrami, produkcji, zarządzania projektami, zarządzania infrastrukturą IT itp. M.in. jako Biura Informatyki (CIO) Grupy Budimex odpowiadał za stworzenie i rozwój biura IT oraz przede wszystkim za dostosowywanie strategii informatyzacji do zmieniających się potrzeb biznesu.

Zarządzał i uczestniczył w projektach wdrożeniowych w zakresie identyfikacji, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych w ponad 75 przedsiębiorstwach z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej i ochrony zdrowia, m.in. w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Ministerstwie Finansów RP, Merck Polska, EUROLOT, VECTRA, PGNiG, GK PGE i wielu innych.

Zainteresowania badawcze: zarządzanie procesami biznesowymi i zarządzanie wiedzą, transformacja cyfrowa organizacji.

Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Aktualne publikacje

 • Szelągowski, M., i Berniak-Woźny, J. (2019). A Process-Centered Approach to the Description of Clinical Pathways—Forms and Determinants.
  International Journal of Environmental Research and Public Health. 16(15), 2638;

 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16152638
 • Szelągowski, M., i Berniak-Woźny, J. (2019). The adaptation of business process management maturity models to the context of the knowledge economy.
  Business Process Management Journal. (w druku) • Szelągowski, M. (2018). Evolution of the BPM Lifecycle.
  Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 17, Communication Papers of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS, pp.205-211,

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/978-83-952357-0-2
 • Szelągowski, M. (2017). The Necessity of Redefining the Principles of Process Management.
  In Ujwary, A. (Ed.) Business and non-profit organization facing increased competition and growing customers’ demands. 16/2017, str.249-270.

Dostępne: Kliknij tutaj
 • Szelągowski, M. (2015). Nowe metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia. E-mentor nr 5 (62) / 2015, str.40-48,

Dostępne: Kliknij tutaj
 • Szelągowski, M. (2013). Geneza dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi.
  Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4(38), str.41-56,

Dostępne: Kliknij tutaj